Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Adresa Triadis, o. p. s.

Perso Centrum, Radlická 99, Praha 5

Novinky

Nové Rodinné rekonstrukce : https://triadis.cz/…ekonstrukce/

Děkujeme za Vaši podporu!

Nyní nás můžete podpořit při Vašich nákupech přes internet. A nebude Vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na MALL.CZ, tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z Vaší útraty půjde na podporu naší organizace.

Etický kodex

Etický kodex Triadis o. p. s.

 

1. Etický kodex stanoví nezávislost a nestrannost poskytovaných služeb.

 • Základní lidská práva přináleží každému člověku nezávisle na jakýchkoliv dalších skutečnostech (etnický původ, pohlaví, náboženství, sociálním zařazení, zdravotní stav, věk).

2. Etický kodex vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanoví respektování práv klientů v poradenském procesu:

 • právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí,

 • právo klienta na jeho anonymitu,

 • právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od zakázky i bez uvedení důvodu.

3. Etický kodex stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti klienta:

 • klient je informován ve srozumitelné formě, s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda službu využije či nikoli,

 • v kontaktu s klienty se pracovník nevyjadřuje znevažujícím způsobem o jiných pracovnících, a to ani v případě, kdy s jejich přístupem či postupy nesouhlasí.

4. Etický kodex stanoví ochranu osobních dat a informací o klientech:

 • terapeut je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,

 • mlčenlivost musí být ze zákona zachována ve všech případech, vyjma oznamovací povinnosti (např. týrání a zneužívání dítěte, trestný čin vraždy) a žádosti o informace od soudu. Pro žádosti policie, OSPOD, kurátora nebo jiné právnické osoby je  možné zpracovat zprávu, se kterou je klient seznámen,

 • mlčenlivost je i mezi partnery, není možno sdělovat obsah individuální konzultace druhému partnerovi, při společné konzultaci se pracuje pouze s tím, co partneři sdělí.

5. Etický kodex zakazuje navázání intimního, sexuálního vztahu s klientem během poradenského vedení:

 • terapeut nepřijímá do péče osobu, se kterou má významný osobní či úzce příbuzenský vztah. 

 6. Etický kodex a práva a povinnosti terapeuta:

 • Terapeut chrání vedenou dokumentaci o klientech v uzamykatelných skříních. Podle zákona o skartování jsou tyto údaje skartovány.

 • Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý odborně vykonávat terapii.

 • Terapeut má právo si vyžádat odbornou konzultaci, supervizi.

 • Pokud terapeut nemůže z konkrétních důvodů přijmout klienta do terapie, je povinen mu nabídnout odborné ekvivalentní služby.

 • Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s jeho určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta.

 • Na porušení pravidel a zásad Etického kodexu může terapeuta upozornit kdokoli.