Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Stěhování Triadis, o. p. s.

Triadis o.p.s. k 31. 3. 2019 ukončil svoji činnost na adrese Děkanská vinice I č. 16.

 

Individuální, párová & rodinná terapie

 

PRO KOHO? 

 • pro jednotlivce, páry a rodiny v krizi či obtížné životní situaci
 • pro rodiče, kteří chtějí předejít dopadům náročné životní situace na dítě a podpořit jeho zdravý vývoj
 • pro děti, které zažívají problémy v kolektivu vrstevníků a potřebovaly by si více věřit
 • pro děti, které mají trápení
 • pro rodiče v rozchodu/rozvodu, kteří chtějí, aby rozpad rodiny děti i je co nejméně bolel
 • pro děti, které jsou vystaveny konfliktům mezi rodiči a jejich sporům o uspořádání péče o ně
 • pro rodiny s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování
 • pro všechny, jejichž problémy se odráží na jejich tělesném zdraví
 • pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého
 • pro všechny, kteří touží zlepšit své vztahy a komunikaci
 • pro všechny, kteří touží po sebepoznání, po změně, chtějí na sobě pracovat a růst 


CENÍK

 

individuální terapie                         600 Kč / 50 min

párová terapie                                800 Kč / 50 min

rodinná terapie                            1 000 Kč / 50 min


TERAPEUTICKÝ TÝM  

Všichni naši terapeuti mají psychoterapeutické vzdělání (magisterský titul a komplexní psychoterapeutický výcvik), dále se průběžně vzdělávají, účastní se intervizí a supervizí vlastní psychoterapeutické praxe. 


Mgr. Iva Rainerová

 

 Telefon: 736 280 146

 E-mail: rainerova@triadis.cz

 Adresa: Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město platí od 10. 4. 2019!!! 

 Platby převodem na účet: 210159837/2010

  

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.

 

 Telefon: 736 613 565

 E-mail: barvikova@triadis.cz

 Adresa: Šaldova 5, Praha 8 – Karlín platí od 5. 4. 2019!!!

 Platby převodem na účet: 4044967/3500

  

Mgr. Pavlína Schejbalová

 

 Telefon: 732 581 750

 E-mail: schejbalova@triadis.cz

 Adresa: Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město platí od 10. 4. 2019!!!

 Platby převodem na účet: 210159837/2010 


Externě spolupracujeme s mediátory. Tuto službu klienti hradí podle ceníku konkrétního mediátora. Pokud máte o mediaci zájem, rádi Vám zprostředkujeme kontakt.