Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Individuální, párová & rodinná terapie

 

PRO KOHO? 

 • pro jednotlivce, páry a rodiny v krizi či obtížné životní situaci
 • pro rodiče, kteří chtějí předejít dopadům náročné životní situace na dítě a podpořit jeho zdravý vývoj
 • pro děti, které zažívají problémy v kolektivu vrstevníků a potřebovaly by si více věřit
 • pro děti, které mají trápení
 • pro rodiče v rozchodu/rozvodu, kteří chtějí, aby rozpad rodiny děti i je co nejméně bolel
 • pro děti, které jsou vystaveny konfliktům mezi rodiči a jejich sporům o uspořádání péče o ně
 • pro rodiny s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování
 • pro všechny, jejichž problémy se odráží na jejich tělesném zdraví
 • pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého
 • pro všechny, kteří touží zlepšit své vztahy a komunikaci
 • pro všechny, kteří touží po sebepoznání, po změně, chtějí na sobě pracovat a růst 


CENÍK

 

individuální terapie                         600 Kč / 50 min

párová terapie                                800 Kč / 50 min

rodinná terapie                            1 000 Kč / 50 min


TERAPEUTICKÝ TÝM  

Všichni naši terapeuti mají psychoterapeutické vzdělání (magisterský titul a komplexní psychoterapeutický výcvik), dále se průběžně vzdělávají, účastní se intervizí a supervizí vlastní psychoterapeutické praxe. 


Mgr. Iva Rainerová

 

 Telefon: 736 280 146

 E-mail: rainerova@triadis.cz

 Adresa: Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město platí od 10. 4. 2019!!! 

 Platby převodem na účet: 210159837/2010

  

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.

 

 Telefon: 736 613 565

 E-mail: barvikova@triadis.cz

 Adresa: Šaldova 5, Praha 8 – Karlín platí od 5. 4. 2019!!!

 Platby převodem na účet: 4044967/3500

  

Mgr. Pavlína Schejbalová

 

 Telefon: 732 581 750

 E-mail: schejbalova@triadis.cz

 Adresa: Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město platí od 10. 4. 2019!!!

 Platby převodem na účet: 210159837/2010 


Externě spolupracujeme s mediátory. Tuto službu klienti hradí podle ceníku konkrétního mediátora. Pokud máte o mediaci zájem, rádi Vám zprostředkujeme kontakt.