Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Provoz v období karantény

Vzhledem k současným preventivním opatřením vůči COVID-19 terapeutky Triadis, o. p. s. až do odvolání poskytují terapeutické konzultace pouze po telefonu, a to po předchozí domluvě. 

Mgr. Iva Rainerová – tel. 775 114 655

Mgr. Pavlína Schejbalová – tel. 732 581 750

Děkujeme za pochopení. 

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nové adrese!

Mgr. Iva Rainerová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

Mgr. Pavlína Schejbalová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

 

 

Stěhování Triadis, o. p. s.

Triadis o.p.s. k 31. 3. 2019 ukončil svoji činnost na adrese Děkanská vinice I č. 16.  Sídlo Triadis, o. p. s. (korespondenční adresa) je od 1. 4. 2019 na adrese Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2Terapie však probíhají v prostorách Centra R.M.A., Dukelských hrdinů 17Praha 7.  

 

Úvod do zdravotní gramotnosti a výcvik v krátkých intervencích

Pracovníci v sociálních službách se denně setkávají s klienty a jejich rodinnými příslušníky, kteří řeší složité životní situace mj. i s dopadem na jejich životní styl (nedostatečná výživa, nedostatek pohybu, duševní nepohoda, rizikové chování). Cílem výcviku je zprostředkovat účastníkům základní informace a poznatky z oblasti zdravotní gramotnosti (zdravá výživa, zdravý pohyb, duševní pohoda, zdravé prostředí – prevence rizikového chování) a umožnit jim osvojit si dovednosti v krátkých intervencích. Krátké intervence jsou ověřená motivačně komunikační metoda ke změně životního stylu, hlavně v oblasti rizikového chování (alkohol, tabák, drogy). Úroveň zdravotní gramotnosti a osvojení si metody krátké intervence mohou být užitečným pomocníkem pracovníků v sociálních službách v jejich každodenním styku s klienty.

Cílové kompetence: Dobrá úroveň zdravotní gramotnosti, schopnost poznatky využít v praxi v diagnostice životního stylu u svých klientů a jejich rodinných příslušníků, následně pak dovednost poskytnout krátkou intervenci – radu ke změně životního stylu. Diagnostika životního stylu uživatele, nástroje a dovednosti pro práci sociálního pracovníka – jak předcházet destruktivnímu chování v oblasti životního stylu uživatele, napomoci uživateli uskutečňovat konstruktivní rozhodnutí při řešení zdravotních situací.

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.

Časový rozsah: 15 hodin

Cena: 2600,– Kč

Kapacita 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2014/0663-PC/SP

 

Aktuální termíny  konání otevřených seminářů naleznete  zde.