Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Úvod do zdravotní gramotnosti a výcvik v krátkých intervencích

Pracovníci v sociálních službách se denně setkávají s klienty a jejich rodinnými příslušníky, kteří řeší složité životní situace mj. i s dopadem na jejich životní styl (nedostatečná výživa, nedostatek pohybu, duševní nepohoda, rizikové chování). Cílem výcviku je zprostředkovat účastníkům základní informace a poznatky z oblasti zdravotní gramotnosti (zdravá výživa, zdravý pohyb, duševní pohoda, zdravé prostředí – prevence rizikového chování) a umožnit jim osvojit si dovednosti v krátkých intervencích. Krátké intervence jsou ověřená motivačně komunikační metoda ke změně životního stylu, hlavně v oblasti rizikového chování (alkohol, tabák, drogy). Úroveň zdravotní gramotnosti a osvojení si metody krátké intervence mohou být užitečným pomocníkem pracovníků v sociálních službách v jejich každodenním styku s klienty.

Cílové kompetence: Dobrá úroveň zdravotní gramotnosti, schopnost poznatky využít v praxi v diagnostice životního stylu u svých klientů a jejich rodinných příslušníků, následně pak dovednost poskytnout krátkou intervenci – radu ke změně životního stylu. Diagnostika životního stylu uživatele, nástroje a dovednosti pro práci sociálního pracovníka – jak předcházet destruktivnímu chování v oblasti životního stylu uživatele, napomoci uživateli uskutečňovat konstruktivní rozhodnutí při řešení zdravotních situací.

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.

Časový rozsah: 15 hodin

Cena: 2600,– Kč

Kapacita 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2014/0663-PC/SP

 

Aktuální termíny  konání otevřených seminářů naleznete  zde.