Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Stěhování Triadis, o. p. s.

Triadis o.p.s. k 31. 3. 2019 ukončil svoji činnost na adrese Děkanská vinice I č. 16.

 

Výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků

 VÝCVIK ROZVOJ KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Výcvik je určen sociálním pracovníkům. Program rozvíjí kompetence pro práci s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky, a to zejména pro sociálně terapeutické činnosti  při poskytování sociálních služeb, intervence u jedince s rizikovým resp. patologickým chováním a jeho rodinnými příslušníky, případně osobami blízkými. Cílem je také multidisciplinární přesah kompetencí sociálních pracovníků směrem k psychologickým dovednostem, aby bylo možné v rámci práce přistupovat k uživateli uceleně. Program je koncipován jako 5 třídenních soustředění. Obsahuje jednak teoretickou část a jednak část praktickou, kde si mohou účastníci na modelových situacích vyzkoušet naučené techniky. 

Cílové kompetence:

  • kongruence
  • konfidence (důvěra v sebe i v uživatele)
  • respekt k hranicím svým a uživatele, k jeho jedinečnosti
  • diagnostika chování uživatele
  • nástroje a dovednosti pro práci pracovníka v pomáhajících profesích – jak předcházet destruktivnímu chování v komunikaci uživatele, napomoci uživateli uskutečňovat konstruktivní rozhodnutí při řešení životních a pracovních situací 

 

Časová dotace: 108 hodin (kurz probíhá v 5 soustředěních, každé soustředění je 3denní). 

TERMÍN ZAHÁJENÍ DALŠÍHO BĚHU VÝCVIKU: ZÁŘÍ 2019

Náplň výcviku:

První soustředění
Osobnost z pohledu růstu V. Satirové, Koncept SELF, člověk jako ledovec (intrapsychický model osobnosti), sebeúcta jako zdroj pro zdravé sociální chování, stejnost, rozdílnost, jedinečnost, role a hranice.

Druhé soustředění
Komunikace – Coping a komunikační pozice ve stresu, teorie copingu jako příčiny rizikového a patologického chování a jednání, podpora zdravého jednání a komunikace, vnitřní zdroje zdravého života. Komunikace – metody práce se stresovou pozicí jako prevence rizikového a patologického chování, zdravá komunikace, hledání zdrojů pro zdravý život.

Třetí soustředění 
Vztahy – vliv primární rodiny, ohrožená a zdravá rodina, rizikové jevy a sociální patologie v rodině, vývojová stadia rodiny, vnitřní a rodinné zdroje a jejich využití při práci s uživatelem. Vztahy – typologie vztahů, zdravé a patologické vztahy, hranice, rodinná pravidla a jejich dopad na současnost uživatele, způsoby (metody) podpory vnitřních a rodinných zdrojů.

Čtvrté soustředění
Práce s uživatelem – navazování kontaktu, vedení rozhovoru, plánování, podpora, poradenství, hranice mezi uživatelem a pracovníkem, specifika cílových skupin sociálních služeb.

Páté soustředění 
Zvládání jednání s osobou, které je poskytována sociální služba, práce s různými typy uživatelů, obtížné a rizikové situace, práce s krizí.

 

Výcvik realizujeme pro uzavřenou skupinu účastníků.
Kapacita 15 – 30 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2011/0934-SP.

Cena: 21 600 ,– Kč 

Pro přihlášení nás kontaktujte na e-mailu fragnerova@triadis.cz