Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků

 VÝCVIK ROZVOJ KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Výcvik je určen sociálním pracovníkům. Program rozvíjí kompetence pro práci s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky, a to zejména pro sociálně terapeutické činnosti  při poskytování sociálních služeb, intervence u jedince s rizikovým resp. patologickým chováním a jeho rodinnými příslušníky, případně osobami blízkými. Cílem je také multidisciplinární přesah kompetencí sociálních pracovníků směrem k psychologickým dovednostem, aby bylo možné v rámci práce přistupovat k uživateli uceleně. Program je koncipován jako 5 třídenních soustředění. Obsahuje jednak teoretickou část a jednak část praktickou, kde si mohou účastníci na modelových situacích vyzkoušet naučené techniky. 

Cílové kompetence:

  • kongruence
  • konfidence (důvěra v sebe i v uživatele)
  • respekt k hranicím svým a uživatele, k jeho jedinečnosti
  • diagnostika chování uživatele
  • nástroje a dovednosti pro práci pracovníka v pomáhajících profesích – jak předcházet destruktivnímu chování v komunikaci uživatele, napomoci uživateli uskutečňovat konstruktivní rozhodnutí při řešení životních a pracovních situací 

 

Časová dotace: 108 hodin (kurz probíhá v 5 soustředěních, každé soustředění je 3denní). 

TERMÍN ZAHÁJENÍ DALŠÍHO BĚHU VÝCVIKU: ZÁŘÍ 2019

Náplň výcviku:

První soustředění
Osobnost z pohledu růstu V. Satirové, Koncept SELF, člověk jako ledovec (intrapsychický model osobnosti), sebeúcta jako zdroj pro zdravé sociální chování, stejnost, rozdílnost, jedinečnost, role a hranice.

Druhé soustředění
Komunikace – Coping a komunikační pozice ve stresu, teorie copingu jako příčiny rizikového a patologického chování a jednání, podpora zdravého jednání a komunikace, vnitřní zdroje zdravého života. Komunikace – metody práce se stresovou pozicí jako prevence rizikového a patologického chování, zdravá komunikace, hledání zdrojů pro zdravý život.

Třetí soustředění 
Vztahy – vliv primární rodiny, ohrožená a zdravá rodina, rizikové jevy a sociální patologie v rodině, vývojová stadia rodiny, vnitřní a rodinné zdroje a jejich využití při práci s uživatelem. Vztahy – typologie vztahů, zdravé a patologické vztahy, hranice, rodinná pravidla a jejich dopad na současnost uživatele, způsoby (metody) podpory vnitřních a rodinných zdrojů.

Čtvrté soustředění
Práce s uživatelem – navazování kontaktu, vedení rozhovoru, plánování, podpora, poradenství, hranice mezi uživatelem a pracovníkem, specifika cílových skupin sociálních služeb.

Páté soustředění 
Zvládání jednání s osobou, které je poskytována sociální služba, práce s různými typy uživatelů, obtížné a rizikové situace, práce s krizí.

 

Výcvik realizujeme pro uzavřenou skupinu účastníků.
Kapacita 15 – 30 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2011/0934-SP.

Cena: 21 600 ,– Kč 

Pro přihlášení nás kontaktujte na e-mailu fragnerova@triadis.cz