Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Provoz v období karantény

Vzhledem k současným preventivním opatřením vůči COVID-19 terapeutky Triadis, o. p. s. až do odvolání poskytují terapeutické konzultace pouze po telefonu, a to po předchozí domluvě. 

Mgr. Iva Rainerová – tel. 775 114 655

Mgr. Pavlína Schejbalová – tel. 732 581 750

Děkujeme za pochopení. 

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nové adrese!

Mgr. Iva Rainerová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

Mgr. Pavlína Schejbalová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

 

 

Stěhování Triadis, o. p. s.

Triadis o.p.s. k 31. 3. 2019 ukončil svoji činnost na adrese Děkanská vinice I č. 16.  Sídlo Triadis, o. p. s. (korespondenční adresa) je od 1. 4. 2019 na adrese Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2Terapie však probíhají v prostorách Centra R.M.A., Dukelských hrdinů 17Praha 7.  

 

Techniky Modelu růstu

Úvod do využití technik Modelu růstu v sociální práci

Seminář je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Jeho cílem je rozšíření kompetencí, dovedností a znalostí při práci s uživatelem sociálních služeb, posílení jeho schopností sociálního pracovníka i pracovníka v sociálních službách o techniky vycházející z Modelu růstu. Model růstu je součástí humanistické, pozitivní psychologie a užití jeho nástrojů vede k podpoře a motivaci uživatele, vede je k plnějšímu převzetí zodpovědnosti za sebe, podporuje jeho samostatné rozhodování, pomáhá posilovat  jeho sebeúctu a pomáhá mu otevřeně komunikovat s okolím. Na semináři se účastníci naučí nejen teoretickým poznatkům z oblasti pozitivního přístupu k uživatelům služeb (například pohled na osobnost z pohledu Modelu růstu), ale také díky praktickému nácviku si osvojí dovednosti, které mohou využít ve své práci. Jedná se například o různé techniky při vedení rozhovoru, způsoby motivace uživatelů, způsoby práce s cíli, techniky podpory sebeúcty, ale také některé techniky, které jsou hravé a zábavné a dají se využít pro práci s jednotlivcem i skupinou.

Cílové kompetence:
• Prohloubení pozitivně orientovaného pohledu na osobnost člověka podle východisek Modelu růstu
• Prohloubení dovednosti navazovat kontakt s uživatelem
• Prohloubení komunikačních dovedností pracovníků
• Prohloubení dovednosti motivovat uživatele
• Dovednost práce s metacíli (zodpovědnost, samostatné rozhodování, sebeúcta a kongruence uživatelů soc. služeb)
• Dovednost podpořit sebeúctu uživatele a využívat účinně techniky validování
• Dovednost podpořit vnitřní zdroje uživatelů soc. služeb
• Dovednost práce s hranicemi

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.

Časový rozsah: 15 vyučovacích hodin

Cena: 2600,– Kč

Kapacita 9 – 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2014/1404-PC/SP/PP

Aktuální termíny realizace otevřených kurzů naleznete zde.