Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Techniky Modelu růstu

Úvod do využití technik Modelu růstu v sociální práci

Seminář je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Jeho cílem je rozšíření kompetencí, dovedností a znalostí při práci s uživatelem sociálních služeb, posílení jeho schopností sociálního pracovníka i pracovníka v sociálních službách o techniky vycházející z Modelu růstu. Model růstu je součástí humanistické, pozitivní psychologie a užití jeho nástrojů vede k podpoře a motivaci uživatele, vede je k plnějšímu převzetí zodpovědnosti za sebe, podporuje jeho samostatné rozhodování, pomáhá posilovat  jeho sebeúctu a pomáhá mu otevřeně komunikovat s okolím. Na semináři se účastníci naučí nejen teoretickým poznatkům z oblasti pozitivního přístupu k uživatelům služeb (například pohled na osobnost z pohledu Modelu růstu), ale také díky praktickému nácviku si osvojí dovednosti, které mohou využít ve své práci. Jedná se například o různé techniky při vedení rozhovoru, způsoby motivace uživatelů, způsoby práce s cíli, techniky podpory sebeúcty, ale také některé techniky, které jsou hravé a zábavné a dají se využít pro práci s jednotlivcem i skupinou.

Cílové kompetence:
• Prohloubení pozitivně orientovaného pohledu na osobnost člověka podle východisek Modelu růstu
• Prohloubení dovednosti navazovat kontakt s uživatelem
• Prohloubení komunikačních dovedností pracovníků
• Prohloubení dovednosti motivovat uživatele
• Dovednost práce s metacíli (zodpovědnost, samostatné rozhodování, sebeúcta a kongruence uživatelů soc. služeb)
• Dovednost podpořit sebeúctu uživatele a využívat účinně techniky validování
• Dovednost podpořit vnitřní zdroje uživatelů soc. služeb
• Dovednost práce s hranicemi

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.

Časový rozsah: 15 vyučovacích hodin

Cena: 2600,– Kč

Kapacita 9 – 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2014/1404-PC/SP/PP

Aktuální termíny realizace otevřených kurzů naleznete zde.