Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Rodinné mapy: soc. anamnéza a diagnostika rodiny II.

Kazuistický seminář určený absolventům semináře Rodinné mapy: soc. anamnéza a diagnostika rodiny.

Seminář, který má za úkol prohloubit a ukotvit práci s technikou rodinného mapování. Je určen pro absolventy semiáře Rodinné mapy: soc. anamnéza a diagnostika rodiny (akr. 2011/0934-SP). Pokračující semionář se problematikou mapování zabývá hlouběji, na základě zkušeností účastníků z praxe, jeho nápní je pohled na specifické rodinné problémy (rodiny rozpadlé, „patchworkové“, vícegenrační, náhradní rodinná péče…). Účastníci mají možnost podívat se také na kazuistiky ze své praxe a hledat nové cesty pomoci klientské rodině. Specifikem semináře malá skupina účastníků a snaha o řešení individuálních požadavků všech účastníků. 

Iniciativa pro tuto vzdělávací akci vyšla od účastníků vstupního semináře, kteří se naučili rodinné mapy používat ve své praxi, ale setkávají se se složitými rodinnými příběhy a potřebují další vzdělávání a nácvik dovedností v této oblasti.  

Cílové kompetence:
* absolvent ukotví své dovednosti v používání rodinných map                                       
* prohloubení znalostí o rodinném systému a jeho vlivu na jedince                      
* schopnost více kompetentně využívat rodinnou mapu při práci s uživatelem
* schopnost diagnostiky potřeb rodiny  
* schopnost diagnostiky silných stránek a zdrojů jednotlivých členů rodiny

Akreditace: 2014/0664-SP

Počet účastníků: maximálně 12 osob.

Cena: 2 600,– Kč (za účastníka na otevřeném semináři)

Termín:              (2-denní seminář, po oba dny od 9 do 16 hodin)

Lektorky: Iva Rainerová a Pavlína Schejbalová