Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Rodinné mapy: úvod sociální anamnézy a diagnostiky rodiny

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům pracujícícm s rodinným systémem nebo těm, kteří při své práci potřebují zohlednit rodinný systém klienta. Účastníci se seznámí s praktickou metodou rodinného mapování, na jejímž základě přehledně zaznamenají rodinnou anamnézu a získají podklady k diagnostickým závěrům. Součástí je nejen teoretická část, ale také část praktická a sebezkušenostní.
       

Časová dotace: 15 hodin (kurz probíhá ve dvou dnech)

Obsah kurzu:

První den kurzu

 • teoretické základy programu, objasnění používaných principů a metod
 • typologie tzv. stresových pozic (způsoby zvládání náročných životních situací v rodinách)
 • typologie rodinných vztahů
 • praktický nácvik tvorby rodinné mapy
 • metody čtení rodinné mapy, tvorba sociální anamnézy pomocí rodinné mapy

 

Druhý den kurzu

 • metody čtení rodinné mapy, tvorba sociální diagnózy pomocí rodinné mapy
 • primární a sekundární pouto a jeho vliv na zdravou rodinu
 • vliv zkušeností v primární rodině na zdravý rozvoj dítěte a mladistvého
 • příčiny rizikového a patologického chování, autodestruktivní chování (závislosti, poruchy příjmu potravy, promiskuita)

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
Kapacita 9 – 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2016/0881-SP.

 

Termín:                      (2-denní seminář, po oba dny od 9 do 16 hodin) 

Místo konání: Triadis, o.p.s., Děkanská vinice I 16, Praha 4 nebo přímo v sídle organizace, která si seminář objedná (v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 736 280 146)

Cena: 2 600,– Kč (za účastníka v otevřeném kurzu)

Lektorky: Iva Rainerová a Pavlína Schejbalová 


Přihlášky ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu schejbalova@triadis.cz