Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 – Staré Město

Mgr. Pavlína Schejbalová - Communio, Karoliny Světlé 21, Praha 1 - Staré Město

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Jak si poradit se stresem v komunikaci

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Časová dotace: 15 hodin (kurz probíhá ve dvou dnech)

Obsah kurzu:

 • Teoretické základy programu, objasnění používaných principů a metod
 • Komunikační proces ve stresu (komunikační pozice) zahrnující
  a) zkoumání tělesného prožitku a dopad komunikační pozice na sociální vazby
  b) nalezení kladů a záporů jednotlivých komunikačních pozic
  c) pochopení pro uživatele v jednotlivých komunikačních pozicích, způsob navázání kontaktu a nalezení     nástroje pro komunikaci s ním
  d) větší porozumění a přijetí svých vlastních komunikačních procesů
 • KONGRUENCE (způsob komunikace, kdy, bereme v úvahu sebe, druhé a počítáme s tím, co je mezi námi, vážíme si svých nejhlubších přání bez ponižování druhých, dokážeme vyjádřit naše city, a to, co říkáme a  jak to říkáme, je v souladu s tím, co cítíme a co si myslíme)
 • Komunikační pozice OBVIŇOVÁNÍ (způsob komunikace, kdy ponižujeme druhé, vyhrožujeme,  jsme sarkastičtí, nepřijímáme osobní  odpovědnost, bereme v úvahu jen naše potřeby a ne potřeby druhých)
 • Komunikační pozice USMIŘOVÁNÍ (způsob komunikace, kdy příliš prosíme, nevážíme si svých nejhlubších přání, nebereme v úvahu naše potřeby a bereme ohled jen na potřeby druhých, omlouváme se)
 • Komunikační pozice PASIVNĚ AGRESIVNÍ (způsob komunikace, při kterém se mísí obviňující a usmiřující pozice)
 • Komunikační pozice SUPERRACIONÁLNÍ neboli POUČOVÁNÍ (způsob komunikace, kdy, se držíme  faktů bez vyjádření citů, poučujeme, nebereme v úvahu naše city ani city druhých)
 • Komunikační pozice RUŠENÍ (způsob komunikace, kdy rozptylujeme, rušíme, unikáme, měníme téma, nebereme v úvahu sebe, ani druhé, ani to, co je mezi námi)
 • Transformace pravidel

 

Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
Kapacita 9 – 15 osob.

Kurz je akreditován MPSV ČR pod číslem 2016/0880-PC/SP/VP/PP.

Cena: 2 600,– Kč (za účastníka na otevřeném semináři)

 

Aktuální termíny konání semináře naleznete zde.