Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Malá rodinná rekonstrukce

Zveme Vás do Českého Šternberka na náš nový zážitkový, sebezkušenostní seminář „Malá rodinná rekonstrukce“ (MRR), který se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2019!

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nových adresách!

Mgr. Iva Rainerová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, 170 00 Praha 7

Mgr. Pavlína Schejbalová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, 170 00 Praha 7

 

Máme novou korespondenční adresu!

Nová korespondenční adresa Triadis, o. p. s. je od 1. 4. 2019 Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2

Porod sebeúcty

Porod sebeúcty je zážitkový sebezkušenostní seminář. Jeho cílem je navázání spojení s vlastní sebeúctou, její posílení a ozdravění.

  • Sebeúcta je vědomí vlastní hodnoty, svého Já, vnitřní síly. Přijetí sebeúcty znamená přijetí vlastní lidskosti, tužeb, které máme, a spojení se svojí celistvostí.
  • Výrazný vliv na formování naší sebeúcty mají rodinná pravidla, která jsme přijali ještě v naší primární rodině…, naše emoce…, zážitky, kterými jsme prošli…, lidé, kteří sehráli nějakou významnou roli v našem životě… A to vše nám dosud může bránit ve spojení s naší hodnotou.
  • Porod sebeúcty je proces, v němž se současným dospělým zrakem podíváme na to, co stojí mezi námi a naší sebeúctou. Zvážíme, co odložíme, co naopak posílíme nebo transformujeme. Hlavním cílem je navázání spojení s vlastní sebeúctou, její posílení a ozdravění.

Seminář Porod sebeúcty je založen na osobní práci jednoho klienta, do níž jsou s využitím prvků psychodrama zapojeni i ostatní účastníci. A tak jim všem hravým způsobem umožňuje spojovat se s vlastní sebeúctou a posilovat ji, odkládat to, co stojí mezi nimi a jejich hodnotou, a přijetí jejich vlastní hodnoty.

 

Termín: jednodenní víkendový seminář  9.00 – 13 hod. , seminář z naší nabídky, konkrétní termín aktuálně není stanoven 

Místo konání: 

Cena: 500 Kč

Lektorky: Iva Rainerová 

 

Přihlášky ke stažení zde

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity semináře.  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu daso.servis@gmail.com

Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, zašleme Vám fakturu na úhradu Vaší platby. Seminář se hradí převodem na č. ú. 210159837/2010.